Dicht bij God en dicht bij mensen

Graag willen wij ons aan u voorstellen. Wij zijn enkele enthousiaste evangelische christenen uit Heusden-Zolder. Het woord evangelisch is afgeleid van “evangelie”, een Grieks woord dat “goed nieuws” betekent.

Onze visie en nieuwe naam

D

icht bij God zijn en dicht bij mensen zijn vinden we terug bij Jezus. Hij leefde dicht bij God en hij kwam dicht bij mensen. Hem willen we als voorbeeld nemen, Hem willen we liefhebben en navolgen. Als mensen dicht bij God leven, worden ze door Zijn liefde gegrepen. Zo wordt hun leven vernieuwd en willen ze Zijn liefde graag aan anderen doorgeven.

Trouwens willen we onze visie ook met onze naam GADIMEO duikelijk maken:
G staat voor gemeenschap.
A staat samen met (Alpha en Omega) voor God en Jezus.
DI staat voor dicht bij mensen dicht bij God.
ME staat voor mensen.
O staat samen met A voor God en Jezus.

Ons logo

Het hart staat symbool voor ons mensen, van wie God houdt door zijn zoon Jezus. Het kruis buigt zich over het hart, wat betekent dat God bekommerd is om ons in Heusden-Zolder. Als je het iets anders bekijkt dan gaat het kruis aan het hart vooruit, wat symboliseert dat wij God kunnen volgen, Jezus kunnen volgen. Het hart staat dicht bij het kruis zoals ook God dicht bij ons staat. En zo willen wij dicht bij de mensen in Heusden-Zolder staan

Evangelische kerken

Wij maken deel uit van ongeveer 300 evangelische kerken in Vlaanderen. Wereldwijd zijn er naar schatting 630 miljoen evangelische christenen. Niemand weet precies hoeveel, want er is geen wereldwijde overkoepelende organisatie. Alle diensten en activiteiten worden door de gelovigen van de plaatselijke kerk zelf geleid.
Wij behoren tot een van de door de overheid erkende erediensten in België en leggen vooral nadruk op persoonlijk geloof.

bijbel-gebed

Positieve richtlijnen

Als evangelische christenen in Heusden-Zolder proberen we de positieve richtlijnen uit de Bijbel in de praktijk te brengen en de mensen bij te staan met raad en daad, zonder daarbij de pretentie te hebben dat wij de ene en ware gemeenschap zijn.
Wanneer mensen dit aan ons vragen, willen wij trouwens ook graag voor hen bidden.

Medewerkers

 • REINER JURSCH
  REINER JURSCH Verantwoordelijke

  Gesprek kan veel verhelpen en daarom vind ik een luisterend oor belangrijk.

  Gebed is voor mij geen noodoplossing, maar de bron voor een gelukkig leven.

  Geloof moet handen en voeten krijgen. Daarom ben ik naast de Evangelische Christenen ook geëngageerd in verschillende verenigingen in Heusden-Zolder.

  Ik ben gefascineerd van de Bijbel en wat het woord van God vandaag te vertellen heeft.

 • ANGELA JURSCH
  ANGELA JURSCH Medewerkster

  Christen zijn betekent voor mij God betrekken in mijn alledaagse leven.

  Gebed is voor mij persoonlijke communicatie met God.

  Ik werk mee in gespreksgroepen, bij gebedssamenkomsten en bij administratieve taken.

 • Hilde Deleebeeck
  Hilde Deleebeeck Medewerkster
  Leven in verbondenheid met Jezus en met de mensen om me heen, is voor mij belangrijk.
  De verbondenheid met Jezus krijgt gestalte door Hem bij alles in mijn leven te betrekken. Al lezend in de bijbel leer ik Hem beter kennen en ga ik meer begrijpen hoe Hij mijn leven bedoelt. Ik geniet ervan mensen te leren kennen, met hen op te trekken en voor elkaar iets te betekenen.
 • Marc Put
  Marc Put Medewerker

  God geeft wat een christen nodig heeft.

  Het is belangrijk dat ik God in mijn dagelijks leven betrek door gebed en probeer naar het voorbeeld van zijn zoon te leven.

  Het liefste wat ik doe is mijn talenten gebruiken om mensen te helpen met bijvoorbeeld administratie, vervoer en bepaalde praktische hulp.