Hilde DeleebeeckMedewerkster
Leven in verbondenheid met Jezus en met de mensen om me heen, is voor mij belangrijk.
De verbondenheid met Jezus krijgt gestalte door Hem bij alles in mijn leven te betrekken.
Al lezend in de bijbel leer ik Hem beter kennen en ga ik meer begrijpen hoe Hij mijn leven bedoelt.
Ik geniet ervan mensen te leren kennen, met hen op te trekken en voor elkaar iets te betekenen.